Kotle řady Max

filtry

Kotle řády MAX pro každou investici

Nabídky výrobků DEFRO zahrnuje také kotle se středními a velkými výkony, které jsou určeny pro ohřev instalací ÚT a přípravu TUV v obytných budovách a veřejných objektech. Kotle řady MAX splňují požadavky normy EN-303-5:2012 a požadavky Ecodesign (Ekoprojektu) shodné se směrnicemi Evropské unie. Byly navrženy pro spalování paliv s rozdělením na černé uhlí sortimentu eko-hrášek a biomasu ve formě pelet a zajišťují trvalou práci zařízení v topném období.

Díky prováděným výzkumným pracím a trvalé kontrole na etapě projektování a výroby kotle získaly uznání v mnoha investicích doma i v zahraničí.

Kotle řady MAX zejména vyžadují splnění směrnic týkajících se montáže a provedení tepelného zabezpečení, a správná obsluha zařízení zaručuje jeho účinné fungování. Volba výkonu kotle by se měla odehrávat na základě provedeného energetického auditu a montáž provedený kvalifikovanými pracovníky podle platných norem a pokynů výrobce obsažených v technické a provozní dokumentaci kotle.

Každý kotel z typové řady může být přizpůsoben našim konstrukčním oddělením požadavkům investice z technického hlediska a dodatečným vybavením. Zajišťujeme rovněž odborné technické poradenství, záruční a pozáruční servis. Kotle řady MAX se vyznačují solidní konstrukcí a kvalitou zhotovení, a průběh spalovacího procesu hlídá elektronický regulátor kotle. Regulátor provádí trvalé měření teploty a přizpůsobuje provoz podavače a ventilátoru a reguluje práci čerpadel a jiných souborů odpovědných za provoz zařízení, díky čemuž kotel nevyžaduje trvalé sledování.

Defro má k dispozici obrovské výrobní možnosti a moderní strojový park. Proto předkládaná nabídka kotlů řady MAX umožňuje rozšíření nabídky zařízení v rozsahu výkonů od 500 do 900 kW. Připravené návrhy a projekty vlastní konstrukční kanceláři výrobu kotlů velkého výkonu, s podporou trvalé kontroly už na počátečních etapách výroby. Vyhotovení nabídky kotlů s výkonem nad 500 kW provádíme na individuální poptávku. Za tímto účelem žádáme o přímou konzultaci, která umožní vhodnou volbu kotle podle individuálního rozsahu investice.

Počet shlédenutí: 9346306 , dnes: 4 , včersa: 25 , online: 0