Nabídka

ČERPADLO ECOFLOW

ČERPADLO ECOFLOW

VYSOKOÚČINNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ INSTALACE

Čerpadla s technologií ECM a oběžným kolem s permanentními magnety pro použití v instalacích ústředního topení, podlahového vytápění, kotelních instalacích a solárních soustavách.

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

Provozní náklady se udržují na minimální úrovni díky vysoko)účinnému motoru s permanentním magnetem a elektronickým komutátorem (technologie ECM), a ukazatel EEI přesahuje úroveň uvedenou ve směrnici ErP 2015.

JAK MŮŽE BÝT ÚČINNOST JEŠTĚ VYŠŠÍ?

Neobvykle jednoduchá konstrukce motoru s patentovanou technologií Anti-Block (nehřídelový motor ve sférickém tvaru). Toto řešení vyžaduje jen jedno ložisko, které je samovyrovnávací a nevyžaduje žádnou hřídel. Přispívá to ke značnému omezení počtu drahých a komplikovaných dílů.

KULOVÝ ROTOR

Jedinou součástí nacházející se v pohybu je kulovité oběžné kolo/rotor s permanentním magnetem. Sférický motor čerpadla nemá hřídel, což zajišťuje nehlučný provoz po celou dobu provozu. Oddělení magnetického oddílu od proudu kapaliny zamezuje zablokování a poškození čerpadla.

SNADNÉ A RYCHLÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Inovační zástrčka, která je kompatibilní se zástrčkami čerpadel nainstalovanými dříve na objektu. Otočení tělesa motoru pomocí kroužku umožňuje nastavení zástrčky v libovolné poloze, což zajišťuje snadnou montáž.

TEPELNÉ JIŠTĚNÍ

Čerpadla jsou standardně vybavena vnitřním tepelným čidlem. Provoz čerpadla v rozmezí 105 °C až 115 °C způsobuje trvale snížení otáček čerpadla. Čerpadlo se automaticky zastaví, když teplota dosáhne 125 °C, a opět se spustí po vychladnutí na 115 °C. Kromě toho omezení spouštěcího proudu na 6,5 A jistí také starší vnitřní ovládací prvky topení.

PROVOZNÍ REŽIM:

 
BÍLÝ:
Bezstupňové ovládaní stálého počtu otáček zejména pro napájení kotlů, tradičních topných instalací a soustav s hydraulickými separátory;
 

 

 

MODRÝ:
Automatické ovládaní proporcionálního tlaku Δp-v, hlavně v případě termostatických ventilů na topných tělesech;
 

 

 

ZELENÝ:
Automatické ovládání stálého tlaku Δp-c používané pro podlahové vytápění. Kromě toho blikání LED diody informuje o potenciálních hlášeních.

 

 

AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNĚNÍ:
Stačí pootočit kolečko na symbol odvzdušnění na déle než 5 sekund a spustí se funkce automatického odvzdušňování čerpadla bez ohledu na to, který režim ovládání byl dříve zvolen. Tato funkce umožňuje účinné odstranění vzduchu z vnitřku čerpadla. Po ukončení této servisní činnosti, čerpadlo se automaticky vrátí ke všem dříve provedeným nastavením.

SNADNÁ OBSLUHA
Jedno kolečko obsluhuje všechny funkce od bezstupňového ovládaní po automatické odvzdušňování. Vícebarevná LED dioda uvnitř průhledného kolečka indikuje aktuálně zvolený režim ovládání.

NOVÁ INOVAČNÍ KONSTRUKCE
Usazeniny z čerpané kapaliny se mohou shromažďovat na permanentních magnetických dílech čerpadla a v důsledku zablokovat a poškodit je nebo snížit jejich účinnost. Čerpadlo Ecoflow je vybaveno technologií Anti-Block, která úplně odděluje hlavní proud čerpané kapaliny od permanentních magnetických dílů. Tato inovační konstrukce čerpadla Defro Ecoflow zajišťuje správné a bezporuchové fungování dokonce i ve starých topných soustavách.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ 4 6

Rozsah teploty média1 

0°C do +110°C

Výkon

3,2 m3

Dopravní výška 4 m 6 m
Maximální provozní tlak 10 bar (Pn 10)
Napájení 200-240 V, 50/60 Hz
Elektrické připojení zástrčka
Krytí IP 44
Třída izolace Třída 155 (F)
Stupeň provozu
  • bezstupňové ovládání stálých otáček
  • automatické ovládání proporcionálního tlaku
  • automatické ovládání stalého tlaku
Materiálové provedení šedá litina (EN-GJL-200) s kataforetickým lakováním
Rozsah otáček Čerpadlo automaticky přizpůsobuje otáčky potřebě systému, automatické odvzdušňování, ochrana proti chodu na sucho, Anti-Block

Ukazatel energetické účinnosti EEI2

<0,21 <0,23
Standardní velikost přípojek

G 1½” - Rp1”

Montážní délka 180 mm 180 mm
Třída ochrany I

Přípustná čerpaná média3

Topná voda dle VDI 2035, směs voda-glykol
Hmotnost 3 kg 3 kg

1 Nesmějí zamrznout. Za účelem zamezení kondenzace teplota média musí být vždy vyšší než teplota okolí.

2 Referenční bod pro nejefektivnější oběhová čerpadla je EEI <0,20.

3 Efektivita čerpadla se viditelně mění při čerpání směsi voda-glykol v poměru vyšším než 20%

Počet shlédenutí: 9336055 , dnes: 2 , včersa: 2 , online: 0