Instalační armatury

TERMOREGULÁTOR Defro 57

Zobacz produkt w 360°

TERMOREGULÁTOR DEFRO 57

Spolehlivé zařízení používané v instalacích ÚT s využitím vyrovnávacích nádrží. Termoregulátor DEFRO 57 ovlivňuje optimální nabíjení vyrovnávací nádrže jako zásobníku energie a chrání vratnou větev kotle proti příliš nízké teplotě vratného topného média z instalace současně tím zabezpečuje kotel proti nízkoteplotní korozi. Termoregulátor DEFRO 57 prodlouží životnost vašeho kotle a přispěje ke snížení množství spáleného topiva.Termoregulátor DEFRO 57 umožňuje zabezpečení vratné větve kotle, optimální využití okamžiku účinnosti kotle, odběr teplé vody, minimalizování ničivé nízkoteplotní koroze a odstraňuje jev kondenzace. Pozornost si zaslouží rovněž skutečnost, že vrstvy vody akumulační nádrže nepodléhají prudkému promíchávání, čímž dochází k rychlejšímu hromadění (akumulaci) tepla.

 

 

termoregulator defro 57

JAK FUNGUJE TERMOREGULÁTOR DEFRO 57?
Použití vyrovnávací nádrže v instalaci ÚT prodlužuje dobu mezi jednotlivými zapáleními, a také příznivě ovlivňuje životnost kotle. Kromě toho zařízení ochlazuje kotel vodou z vratného oběhu – teplá voda z horní části kotle se míchá s menším množstvím vody ze dna nádrže. Pro maximální využití potenciálu vyrovnávací nádrže v instalaci je nutno pamatovat na správné vrstvení vody v zařízení. Pro to, aby tento proces probíhal tak, jak má, teplá a studená voda musejí tvořit dvě oddělené vrstvy. Dokonalé rozvrstvení teplé a studené vody je možné díky vhodnému řízení jejich přítoku do akumulační nádrže. Správný průběh tohoto procesu je možná při použití napájecího zařízení, jímž je Termoregulátor DEFRO 57. Při rozběhu kotle tlačí Termoregulátor DEFRO 57 vodu do jeho vnitřku, aby rychle dosáhnul provozní teplotu a začal ohřívat nádrž. Pak Termoregulátor pomalu čerpá horkou vodu do horní části vyrovnávací nádrže se zachováním optimálního vrstvení teplot vody.


VÝHODY VYPLÝVAJÍCÍ Z MONTÁŽE TERMOREGULÁTORU

  • Rychlejší ohřev kotle
  • Termoregulátor DEFRO 57 zařazený do topného systému zvyšuje životnosti kotle tím, že zvyšuje teplotu návratu z instalace, značně omezuje nízkoteplotní korozi kotle
  • Pro udržení tepla systém bez vyrovnávací nádrže musí být spouštěn několikrát denně, což vede k větší spotřebě paliva. Nainstalování v topném systému vyrovnávací nádrže spolu s Termoregulátorem DEFRO 57 umožňuje snížení nákladů až o 50 %
  • Kladný vliv na omezení emise prachu trvalým udržováním vysoké teploty ve vratné větvi z instalace do kotle.

 

 

 

 

Počet shlédenutí: 9339045 , dnes: 0 , včersa: 5 , online: 0