Instalační armatury

TERMOREGULÁTOR Defro 53

Zobacz produkt w 360°

TERMOREGULÁTOR DEFRO

 

Spolehlivé zařízení používané v instalacích ÚT s využitím vyrovnávacích nádrží. Termoregulátor DEFRO ovlivňuje optimální nabíjení vyrovnávací nádrže jako zásobníku energie a chrání vratnou větev kotle proti příliš nízké teplotě vratného topného média z instalace současně tím zabezpečuje kotel proti nízkoteplotní korozi. Termoregulátor DEFRO prodlouží životnost vašeho kotle a přispěje ke snížení množství spáleného topiva.Termoregulátor
DEFRO umožňuje zabezpečení vratné větve kotle, optimální využití okamžiku účinnosti kotle, odběr teplé vody, minimalizování ničivé nízkoteplotní koroze a odstraňuje jev kondenzace.
Pozornost si zaslouží rovněž skutečnost, že vrstvy vody akumulační nádrže nepodléhají prudkému promíchávání, čímž dochází k rychlejšímu hromadění (akumulaci) tepla.

VÝHODY VYPLÝVAJÍCÍ Z MONTÁŽE TERMOREGULÁTORU

  • Rychlejší ohřev kotle
  • Termoregulátor DEFRO zařazený do topného systému zvyšuje životnosti kotle tím, že zvyšuje teplotu návratu z instalace, značně omezuje nízkoteplotní korozi kotle
  • Pro udržení tepla systém bez vyrovnávací nádrže musí být spouštěn několikrát denně, což vede k větší spotřebě paliva. Nainstalování v topném systému vyrovnávací nádrže spolu s Termoregulátorem DEFRO umožňuje snížení nákladů až o 50 %
  • Kladný vliv na omezení emise prachu trvalým udržováním vysoké teploty ve vratné větvi z instalace do kotle.
Počet shlédenutí: 9339045 , dnes: 0 , včersa: 5 , online: 0