FAQ

Ovládání Adaptive Control

přidáno:

Ovládání Adaptive Control

Ovládání provozu kotlů s podavačem spočívá v dodávání příslušného množství paliva a spalovacího vzduchu potřebné pro dosažení teploty zadané na kotli.

Ovládání provozu kotlů s podavačem spočívá v dodávání příslušného množství paliva a spalovacího vzduchu potřebné pro dosažení teploty zadané na kotli. Množství vzduchu musí být v přesně stanovené dávce ve srovnání s množstvím dávkovaného paliva. V případě nezajištění správného poměru se spalovací proces stává neefektivní. Příliš mnoho vzduchu způsobuje zvýšení komínových ztrát, přílišné rozehřívání hořáku, příliš málo vzduchu způsobuje nedokonalé spalování, vznik nedohořelých částic v popelu, vytváření nadměrného množství sazí, dehtování. Ve skutečných podmínkách provozování kotlů se vyskytuje mnoho faktorů, které mohou narušit poměr mezi vzduchem a palivem, i přes správně volené řídicí jednotkou kotle otáček ventilátoru k množství dodávaného paliva. Rozhodující vliv na změnu množství dodávaného vzduchu mají tyto faktory: měnící se komínový tah závislý na konstrukci komínu, vnější teplota, situování budovy, vítr, stupeň znečištění roštu a konvekčních kanálů kotle (odpor zvětšující se mezi dobami čištění), granulace paliva. Inovační ovládání s algoritmem Adaptive Control umožňuje oprostit se od proměnných podmínek vyskytujících se během provozu kotle s podavačem. V novém ovládání byla uplatněna zpětná vazba, kde je výkon ventilátoru volen na základě signálu z čidla Halla namontovaného v turbinovém průtokoměru. Systém Adaptive Control významně zlepšuje efektivnost spalování, díky čemuž se méně znečišťujících látek dostává do ovzduší a snižuje se potřeba častých zásahů do provozu kotle obsluhou. Řada problémů spojených s provozem kotle se týká potřeby vytvářet spalinovým kanálem správného komínového tahu. Stále vyšší účinnosti vyráběných kotlů si vynucují značné snížení teploty spalin, často nejsou splněné požadavky DEFRO týkající se komínového tahu. V takových případech zajištění správných podmínek provozu kotle je možné použitím odsávacího ventilátoru, který se montuje na výstupu spalin z kotle.

Počet shlédenutí: 9385077 , dnes: 13 , včersa: 6 , online: 0