Piszą o nas

2014 Grudzień - Klasy kotłów na paliwo stałe: na co zwrócić uwagę przy wyborze kotła? Co oznaczają konkretne klasy kotłów?

přidáno:

2014 Grudzień - Klasy kotłów na paliwo stałe: na co zwrócić uwagę przy wyborze kotła? Co oznaczają konkretne klasy kotłów?

Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz perspektywa wprowadzenia nowych zaostrzonych regulacji prawnych w stosunku do urządzeń grzewczych, wymusiły na producentach poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, które zagwarantują spełnienie norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Najbardziej pożądane są urządzenia spełniające „klasę 5.”. Co jednak kryje się za tym określeniem?

Znowelizowana w 2012 roku norma PN-EN 303-5:2012 dotyczy m. in. sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla kotłów grzewczych na paliwa stałe z załadunkiem ręcznym oraz automatycznym do mocy cieplnej 500 kW. W jej ramach wyznaczono 3 klasy: 3. (najsłabszą), 4. oraz 5.(najlepszą). Aby kocioł zakwalifikować do danej klasy muszą być spełnione warunki dotyczące zarówno sprawności cieplnej jak i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń przypisanych dla danej klasy.

Tabela przedstawia graniczne wartości emisji dla poszczególnych klas wprowadzone przez normę PN EN 303-5:2012:

 


Paliwo
Nominalna
moc cieplna
Graniczne wartości emisji mg/m3 przy 10% O2
CO OGC PM
Załadunek ręczny Klasa 3
303-5:
2012
Klasa 4
303-5:
2012
Klasa 5
303-5:
2012
Klasa 3
303-5:
2012
Klasa 4
303-5:
2012
Klasa 5
303-5:
2012
Klasa 3
303-5:
2012
Klasa 4
303-5:
2012
Klasa 5
303-5:
2012


Biopaliwo
< 50 5000

1200


700
150

50


30
150

75


60
>50 do 150 2500 100 150
>150 do 500 1200 100 150


Paliwo

kopalne
< 50 5000 150 125
>50 do 150 2500 100 125
>150 do 500 1200 100 125
Załadunek
automatyczny
Klasa 3
303-5:
2012
Klasa 4
303-5:
2012
Klasa 5
303-5:
2012
Klasa 3
303-5:
2012
Klasa 4
303-5:
2012
Klasa 5
303-5:
2012
Klasa 3
303-5:
2012
Klasa 4
303-5:
2012
Klasa 5
303-5:
2012


Biopaliwo
< 50 3000

1000


500
100

30


20
150

60


40
>50 do 150 2500 80 150
>150 do 500 1200 80 150


Paliwo

kopalne
< 50 3000 100 125
>50 do 150 2500 80 125
>150 do 500 1200 80 125

Co oznaczają poszczególne klasy w klasyfikacji kotłów na paliwa stałe?

Klasa 3. według poprzedniej normy ustanowionej w 2002r. była klasą najwyższą, obecnie zaś jest to klasa najniższa. W tej kategorii znajduje się większość obecnie produkowanych kotłów z podajnikiem automatycznym oraz nieliczne kotły zasypowe, wśród których zdecydowanie większą część stanowią kotły z dolnym spalaniem. Ze względów technicznych kotły zasypowe górnego spalania nie są w stanie sprostać wymogom emisyjnym.

Defro_Duo_15_Ekopell_NZ_5_klasa .jpg

Wprowadzona przez normę z 2012 roku klasa 4. jest klasą pośrednią. Przy niewielkim nakładzie środków i dzięki drobnym korektom w konstrukcji wymiennika ciepła, kotły automatyczne na węgiel spełniają wymagania emisyjno-energetyczne stawiane urządzeniom tej klasy.

Co oznacza klasa 5 w klasyfikacji kotłów na paliwa stałe?

Klasa 5., wprowadzona również przez znowelizowaną normę PN EN 303-5, jest to najlepsza klasa, gdzie obowiązują najbardziej restrykcyjne wymagania co do emisji i sprawności, a sprostać im potrafią tylko najlepsze urządzenia w Europie. Kocioł spełniający klasę 5. to gwarancja najniższej emisji CO, pyłów i węgla organicznego do atmosfery oraz wysokiej sprawności, co przekłada się m.in. na mniejsze zużycie paliwa. Ponadto urządzenia tej klasy objęte są często programem dofinansowań do ceny zakupu kotła. W tej klasie królują urządzenia przystosowane do spalania biomasy: kotły z palnikami pelletowymi oraz kotły zgazowujące drewno.


W jaki sposób nadaje się konkretną klasę kotłów na paliwo stałe?

Klasa kotła nadawana jest na podstawie badań urządzenia pod kątem spełnienia wymagań normy PN EN 303-5:2012. Takie badanie może wykonać jedynie jednostka posiadająca aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Potwierdzeniem przeprowadzenia badań na zgodność z normą jest certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną przez PCA.

 

Na co zwrócić uwagę kupując kocioł na paliwo stałe?

Przy wyborze kotła należy zwrócić uwagę na informacje towarzyszące urządzeniu. Jeżeli podano klasę, to należy sprawdzić wg. której normy – aktualnie obowiązującej, czy poprzedniej. Warto zwrócić uwagę, czy informacja jest kompletna tzn. dotyczy zarówno sprawności i emisji oraz co najważniejsze, czy certyfikat został wystawiony przez jednostkę posiadającą akredytację PCA. Zdarza się bowiem, że niektórzy producenci zlecają przeprowadzenie badań laboratoriom, które takiej akredytacji nie posiadają, a wówczas certyfikat jest nieważny.

 

Zobacz artykuł

Počet shlédenutí: 9388934 , dnes: 23 , včersa: 33 , online: 0