Aktualności

Dbajmy razem o środowisko

přidáno:

Dbajmy razem o środowisko

Informacja o dostępności kotłów poniżej klasy 5.

Wicepremier i Minister rozwoju oraz finansów podpisał rozporządzenie o wymaganiach dla kotłów na paliwa stałe.

Od 1 października 2017 roku została zakazana produkcja kotłów na paliwa stałe klasy niższej niż 5. Kotły klasy niższej niż 5 wyprodukowane przed 1 października 2017 roku, pozostające na magazynie producenta będzie można sprzedawać do 1 lipca 2018 roku. Dostępność urządzeń poniżej 5 klasy emisji spalin należy sprawdzać u naszych dystrybutorów.

W związku z powyższym informujemy, że nie przyjmujemy zamówień na kotły poniżej klasy 5.

Zachęcamy do zapoznania się z Naszą ofertą kotłów spełniających wymagania klasy 5 i Ecodesign.

 


Skrócona treść Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu i do użytkowania kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, zwanych dalej „kotłami”.

Eko Slim2. Rozporządzenia nie stosuje się do kotłów:

  • wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej;
  • przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para wodna lub powietrze;
  • kogeneracyjnych na paliwo stałe o znamionowej mocy elektrycznej 50 kW lub większej;
  • na biomasę niedrzewną rozumianą jako biomasę inną niż biomasa drzewna, w tym słomę, miskant, trzcinę, pestki i ziarna, pestki oliwek, wytłoczyny oliwek i łupiny orzechów.

3. W konstrukcji kotłów zakazuje się stosowania rusztu awaryjnego.

4. Do kotłów wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu ani do użytkowania przed dniem 1 października 2017 r. przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca 2018 r.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

 

Graniczne wartości emisji:

Sposób zasilania paliwem

Graniczne wartości emisji 1

mg/m3 przy 10% zawartości O2 2

CO

(tlenek węgla)

OGC

(gazowe zanieczyszczenia organiczne)

Pył

Ręczny

700

30

60

Automatyczny

500

20

40

 

Smart1. Potwierdzenie spełniania granicznych wartości emisji jest dokonywane przy uwzględnieniu normy PN-EN 303-5.

2. Graniczne wartości emisji wyraża się w miligramach substancji na metr sześcienny gazów odlotowych odniesiony do temperatury 0°C, ciśnienia 1013 mbar oraz gazu suchego.

Počet shlédenutí: 9388851 , dnes: 1 , včersa: 24 , online: 0