Kotle řady Max

filtry

Kotle řády MAX pro každou investici

Nabídky výrobků DEFRO zahrnuje také kotle se středními a velkými výkony, které jsou určeny pro ohřev instalací ÚT a přípravu TUV v obytných budovách a veřejných objektech. Kotle řady MAX splňují požadavky normy EN-303-5:2012 a požadavky Ecodesign (Ekoprojektu) shodné se směrnicemi Evropské unie. Byly navrženy pro spalování paliv s rozdělením na černé uhlí sortimentu eko-hrášek a biomasu ve formě pelet a zajišťují trvalou práci zařízení v topném období.

Díky prováděným výzkumným pracím a trvalé kontrole na etapě projektování a výroby kotle získaly uznání v mnoha investicích doma i v zahraničí.

Kotle řady MAX zejména vyžadují splnění směrnic týkajících se montáže a provedení tepelného zabezpečení, a správná obsluha zařízení zaručuje jeho účinné fungování. Volba výkonu kotle by se měla odehrávat na základě provedeného energetického auditu a montáž provedený kvalifikovanými pracovníky podle platných norem a pokynů výrobce obsažených v technické a provozní dokumentaci kotle.

Počet shlédenutí: 9391776 , dnes: 5 , včersa: 48 , online: 0