5. třída

Smart EkoPell

 

Prohledněte si všechny výrobky splňující normu 5. TŘÍDY 

 

5 klasa

Novelizovaná v 2012 roce norma PN-EN 303-5:2012 se týká mj. tepelné účinnosti a mezních hodnot emisí znečišťujících látek pro Topné kotle na pevná paliva s ručním a automatickým přikládáním do výše tepleného 500 kW. V jejím rámci byly označeny 3 třídy: 3. (nejslabší), 4. a 5. (nejlepší). Pro zařazení kotle do dané třídy musejí být splněny podmínky týkající se jak tepelné účinnosti, tak i hodnot emisí znečišťujících látek stanovených pro danou třídu.

 

 

 

Co znamenají jednotlivé třídy v třídění kotlů na pevná paliva?

3. třída byla podle předešlé normy z r. 2002 třídou nejvyšší, kdežto nyní je to třída nejnižší. V této kategorii se nachází většina nyní vyráběných kotlů s automatickým podavačem a nemnohé kotle násypné, mezi nimiž rozhodnou většinu tvoří kotle se spodním spalováním. Z technických důvodů násypné kotle horního spalování nejsou schopny splnit emisní požadavky.

Zavedena normou z roku 2012 4. třída je prostřední třídou. Při vynaložení malých prostředků a díky drobným úpravám konstrukce tepelného výměníku automatické kotle na uhlí splňují emisní a energetické požadavky kladené na zařízení této třídy.

 

Sigma EkoPell 5klasa

Co znamení 5. třída v klasifikaci kotlů na pevná paliva?

5. třída, zavedená rovněž novelizovanou normou PN EN 303-5, je nejlepší třída, kde platí nejpřísnější požadavky týkající se emisí a účinnosti, a tyto jsou schopny zvládnout pouze nejlepší zařízení v Evropě. Kotel splňující 5. třídu je zárukou nejnižší emise CO, prachu a organického uhlí do ovzduší a vysoké účinnosti, což se mj. projevuje v menší spotřebě paliva. Navíc zařízení této třídy jsou často zahrnuty do dotačních programů při nákupu kotle. V této třídě kralují zařízení přizpůsobená pro spalování biomasy: kotle s peletovými hořáky a kotle zplyňující dřevo.

 

 

5sigmauni.jpg

Jakým způsobem se přiděluje konkrétní třída kotle na pevná paliva?

Třída kotle se přiřazuje na základě zkoušek zařízení na splnění požadavků normy PN EN 303-5:2012. Takovou zkoušku může provést pouze jednotka, která vlastní platnou akreditaci Polského akreditačního centra (PCA). Potvrzením o provedení zkoušek na shodu s normou je certifikát vydaný jednotkou akreditovanou PCA.

Na co obrátit pozornost při nákupu kotle na pevná paliva?

Při volbě kotle je nutno věnovat pozornost informacím přiloženým k zařízení. Pokud je uvedena třída, pak je nutno ověřit podle retré normy – nyní platné nebo předcházející. Je nutno si také všimnout, zda je informace kompletní, tj. týká se jak účinnosti a emisí, a co je nejdůležitější, zda certifikát byl vystaven jednotkou vlastnící akreditaci PCA. Stává se totiž, že někteří výrobci pověřují provedení zkoušek laboratořím, která takovou akreditaci nemají, a v tom případě je certifikát neplatný.

Počet shlédenutí: 9391777 , dnes: 6 , včersa: 48 , online: 0