ECODESIGN

Kompakt EkoPell

 

Z Prohledněte si všechny výrobky splňující Ecodesign


ecodesign

Co je Ecodesign?

Pod tímto pojmem se rozumí směrnice Evropského parlamentu 2009/125/ES, která stanoví obecné zásady určování požadavků týkajících se ekoprojektování výrobků spojených s energií.
Po žárovkách, domácích spotřebičích apod. přišla doba na topná zařízení. Na některé z nich, jako tepelná čerpadla či plynové kotle, se vztahují tyto požadavky už od r. 2015. Kdežto topné kotle na pevná paliva byly obsaženy v Nařízení komise EU 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, které bude platit od 1. ledna 2020.
Nabízená zařízení, navržená v souladu s požadavky EKODESIGN, díky repetování energie i paliva významným způsobem přispívají ke zlepšení kvality ovzduší. Bohužel, znamení to rovněž, že část zařízení nyní vyráběných bude muset být vyřazena z prodeje. Týká se to zejména neefektivních, málo účinných kotlů s emisí škodlivých sloučenin převyšující normu.

 

Sigma EkoPell

 

Zařízení uváděná na trh od r. 2020 budou muset splňovat níže uvedené požadavky:

Sezónní energetická efektivita vytápění místností pro kotle se jmenovitým tepelným výkonem

≤ 20 kW

min. 75%

>20 kW

min. 77%

 

Kotły z zasypem ręcznym

Kotły z zasypem automatycznym

Sezónní emise prachu

< 60 mg/m3

< 40 mg/m3

Sezónní emise plynných organických sloučenin

< 30 mg/m3

< 20 mg/m3

Sezónní emise oxidu uhelnatého

< 700 mg/m3

< 500 mg/m3

Sezónní emise oxidů dusíku

< 200 mg/m3 – Pro kotle na biomasu

< 350 mg/m3 – Pro kotle na fosilní paliva

 

ecodesign etykieta

Co znamená sezónní energetická efektivita vytápění místnostní / sezónní emise ?

Během topné sezony kotel pouze krátkou dobu pracuje se jmenovitým výkonem, zbývající část sezony pracuje se sníženým výkonem. Toto bylo zohledněno se zavedením pojmu sezónní emise jako váženého průměru z emise odpovídající jmenovitému výkonu a sníženého výkonu. Obdobně byla řešena otázka sezónní energetické efektivity vytápění místností jako účinnosti snížené o spotřebu elektrické energie.

 

Kotel se štítkem

S ekoprojektováním je spojeno ekoštítkování. Tato povinnost bude uložena výrobcům zařízení na paliva mnohem dříve, protože už od 1. 4. 2017 každý kotel musí být označen známým z jiných výrobků štítkem, který informuje o energetické třídě zařízení.

DEFRO je připraven na nadcházející změny – v naší nabídce máme kotle splňující požadavky EKODESIGN, což je potvrzeno příslušným osvědčením vystaveným akreditovanou laboratoří.

Počet shlédenutí: 9383543 , dnes: 6 , včersa: 14 , online: 0