Aktivita 1.1 a 1.2

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

działanie

DEFRO, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, využívá projekt v rámci aktivit 1.1 a 1.2 spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského regionálního fondu v rámci Regionálního operačního programu Svatokřížského vojevodství na léta 2007 – 2014.

Název projektu:

Růst konkurenceschopnosti a inovativnosti Víceoborového podniku DEFRO prostřednictvím investice do modernizace strojového parku a nehmotné a právní hodnoty. 
Aktivita 1.1 – přímá podpora sektoru mikro-, malých a středních podniků.
Cílem aktivity je růst inovativnosti a konkurenceschopnosti mikro-, malých a středních podniků prostřednictvím podpory předsevzetí zlepšujících jejich technologickou nebo organizační úroveň spojených s rozšířením podniku, nákupem výrobních prostředků a nehmotných a právních hodnot, usnadnění podnikatelům navázání kontaktů s potenciálními zahraničními obchodními partnery a umožnění prezentace exportní nabídky na veletrzích a výstavách a s nimi spojených hospodářských zahraničních misích, podpora inovací v oblasti vodního hospodářství, ochrany ovzduší, nakládání s odpady a realizace akcí, které slouží zavádění zásad integrovaného přístupu k předcházení a omezení (kontroly) znečištění, a zejména přizpůsobování se podniků požadavkům (BAT), podpora vytváření a vybavování nových pracovních míst spojených s tvorbou nových produktů/služeb nebo se zavedením nové technologie.

Počet shlédenutí: 9391816 , dnes: 45 , včersa: 48 , online: 0